Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Odpowiedz, dlaczego Ateńczycy uważali demokrację 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, dlaczego Ateńczycy uważali demokrację

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Ateńczycy uważali demokrację za najlepszą formę rządów, ponieważ wszyscy obywatele mieli równe prawa polityczne, które nabywali wraz z osiągnięciem dojrzałości (w 18. roku życia). Za główne zasady systemu demokratycznego uważano wolność oraz równość. Mieszkańcy Aten mogli uczestniczyć w posiedzeniach zgromadzenia ludowego oraz piastować różne urzędy. Zgodnie z zasadami demokracji w Atenach: "każdy mógł żyć wedle własnego upodobania". Zajęcia obywateli, stosunki rodzinne oraz wychowywanie dzieci uznawano za sprawy indywidualne, w które polis nie ingerowała. Od obywateli oczekiwano wypełniania obowiązków wojskowych, bogaci Ateńczycy płacili większe świadzenia na rzecz wspólnoty, ponosili również część kosztów przedstawień teatralnych, finansowali budowę okrętów wojennych. Ateńczycy wierzyli, że demokrację stworzył legendarny król Tezeusz lub wybitny prawodawca Solon. W rzeczywistości punktem zwrotnym w ustroju starożytnych Aten było przeprowadzenie reformy Klejstenesa u schyłku VI wieku p.n.e.