Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wytłumacz, dlaczego Hellenowie nie utworzyli 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wytłumacz, dlaczego Hellenowie nie utworzyli

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Hellenowie nie utworzyli jednego państwa ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu Półwyspu Bałkańskiego. Pasma oraz łańcuchy górskie, stanowiące ok. 80% powierzchni Grecji dzieliły kraj na wiele odizolowanych od siebie obszarów. Osady greckie powstawały w dolinach poodzielanych od siebie stromymi zboczami. Kontakty pomiędzy Hellenami były znacznie utrudnione. W tych warunkach, mieszkańcy każdej z dolin tworzyli odrębną wspólnotę obywateli zwną polis - miasto-państwo, obejmujące swym obszarem miasto wraz z okolicznymi wsiami i osadami.