Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień najważniejsze zasady buddyzmu. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień najważniejsze zasady buddyzmu.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najważniejsze zasady buddyzmu:

- Podstawowe zasady buddyzmu stanowią tzw. Cztery Szlachetne Prawdy.

- Według Buddy wszelkie bytowanie połączone jest nierozerwalnie z bólem i cierpieniem.

- Źródłem cierpienia jest niewiedza, jednak cierpieniu można położyć kres. Drogą do tego jest tzw. Ośmioraka Ścieżka, na którą składają się: wiara, postanowienie, mowa, czyn, życie, dążenie, pamiętanie, zagłębianie się.

- Uwolnienie od cierpienia możliwe jest poprzez: sprawiedliwe postępowanie, łagodność, niekrzywdzenie innych, doskonalenie duchowe oraz unikanie pokus.

- Dla Buddy ostatecznym celem egzystencji było osiągnięcie stanu tzw. nirwany - stanu uwolnienia się od wszelkich namiętności, osiągnięcie spokoju i stanu wiecznej szczęśliwości.

- W buddyzmie niezwykle ważne jest samodoskonalenie duchowe, które najłatwiej jest osiągnąć w izolacji od świata.