Historia

Konflikt z biskupem Stanisławem 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

1. Wymień podobieństwa i różnice między relacjami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka.

- Relacja przekazana przez Galla Anonima jest krótka, treściwa i rzeczowa. Kronikarz relacjonując spór, który rozgorzał pomiędzy Bolesławem II Śmiałym a świętym Stanisławem ze Szczepanowa stara się jak najdokładniej oddać jego charakter. Wiarygodnie przedstawia to wydarzenie, unikając swojej oceny. Z kolei przekaz prezentowany przez Wincentego Kadłubka nacechowany jest emocjami. Kronikarz jednoznacznie potępia postępek Bolesława, nazywa go bezbożnikiem i zbrodniarzem, który "biskupa niewinnego najokrutniejszy świętokradca rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje (...)". 

2. Oceń, który z tekstów jest mniej przychylny dla Bolesława Śmiałego.

Mniej przychylny dla Bolesława Śmiałego jest opis sporządzony przez Wincentego Kadłubka, ponieważ kronikarz jednoznacznie potępia występek władcy. 

3. Wyjaśnij, w czym Wincenty Kadłubek widział przyczynę opisanego sporu. 

Wincenty Kadłubek  przyczynę sporu pomiędzy biskupem Stanisławem ze Szczepanowa a Bolesławem II Śmiałym widzi w polityce prowadzonej przez księcia. Pod nieobecność króla w państwie wybuchł bunt, na czele którego stanęli możnowładcy wspierani przez biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa. Bolesław Śmiały szybko stłumił powstanie, a jego przywódców skazał na śmierć. Tragiczny los spotkał także duchownego, który zgodnie z karą przwidzianą dla zdrajców został poćwiartowany.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-06-13
dziękuję baaaaaaaaaaaaardzo :))))))
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie