Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Konflikt z biskupem Stanisławem 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Wymień podobieństwa i różnice między relacjami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka.

- Relacja przekazana przez Galla Anonima jest krótka, treściwa i rzeczowa. Kronikarz relacjonując spór, który rozgorzał pomiędzy Bolesławem II Śmiałym a świętym Stanisławem ze Szczepanowa stara się jak najdokładniej oddać jego charakter. Wiarygodnie przedstawia to wydarzenie, unikając swojej oceny. Z kolei przekaz prezentowany przez Wincentego Kadłubka nacechowany jest emocjami. Kronikarz jednoznacznie potępia postępek Bolesława, nazywa go bezbożnikiem i zbrodniarzem, który "biskupa niewinnego najokrutniejszy świętokradca rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze czaąstki rozsiekuje (...)". 

2. Oceń, który z tekstów jest mniej przychylny dla Bolesława Śmiałego.

Mniej przychylny dla Bolesława Śmiałego jest opis sporządzony przez Wincentego Kadłubka, ponieważ kronikarz jednoznacznie potępia występek władcy. 

3. Wyjaśnij, w czym Wincenty Kadłubek widział przyczynę opisanego sporu. 

Wincenty Kadłubek  przyczynę sporu pomiędzy biskupem Stanisławem ze Szczepanowa a Bolesławem II Śmiałym widzi w polityce prowadzonej przez księcia. Pod nieobecność króla w państwie wybuchł bunt, na czele którego stanęli możnowładcy wspierani przez biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa. Bolesław Śmiały szybko stłumił powstanie, a jego przywódców skazał na śmierć. Tragiczny los spotkał także duchownego, który zgodnie z karą przwidzianą dla zdrajców został poćwiartowany.