Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Papież i cesarz, W Dyktacie 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

1. Wymień prawa przysługujące - zdaniem Grzegorza VII - papieżowi.

 • Papież nadawał i odbierał godność biskupią;
 • Okładał kątwą - ekskomuniką;
 • Mianował i strącał z tronu władców oraz cesarzy;
 • Zmieniał miejsca posługi biskupiej;
 • Dokonywał święceń kapłańskich - "W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał."
 • Jego decyzje były nieomylne, niczym nie można było ich podważyć, unieważnić, sam zaś mógł odwołać uchwały innych;
 • Papież zezwalał swym poddanym na wnoszenie skarg, wedle upodobania wysłuchiwał wiernych;
 • Papież posiadał władzę zwalniania wiernych od zachowania wierności względem niegodziwych władców;

2. Opisz, w jaki sposób cesarz nakłonił papieża do zdjęcia z niego klątwy.

- Niemiecki cesarz Henryk IV przybył do Canossy, gdzie schronił się papież - Grzegorz VII i błagał go o przebaczenie oraz zdjęcie ekskomuniki. Cesarz stanął u bramy zamku, zdjąwszy królewskie szaty, boso w szacie pokutnej klęczał przez trzy dni przed twierdzą, prosząc głowę Kościoła o zmiłowanie i darowanie win. 

 • 25 stycznia 1077 roku Henryk stanął pod murami twierdzy w Canossie. Chcąc okazać skruchę względem Grzegorza VII czekał klęcząc na śniegu, w worku pokutnym i boso. Dopiero po trzech dniach papież spotkał się z nim i uchylił ekskomunikę. Okazało się to dla niego zgubne, ponieważ po siedmiu latach cesarz zajął Rzym, a na miejscu Grzegorza VII osadził antypapieża Klemensa III.