Historia

Scharakteryzuj sposób prezprowadzenia 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj sposób prezprowadzenia

1
 Zadanie

2
 Zadanie

W 862 roku książę Rościsław panujący w Państwie Wielkomorawskim zwrócił się z prośbą do cesarza bizantyjskiego Michała III o przysłanie do jego kraju misjonarzy władających językiem słowiańskim. Prośba Rościsława została potraktowana w Konstantynopolu przychylnie. Misję morawską zlecono dwóm mnichom, braciom Konstantemu i Metodemu. Bracia władali biegle językiem słowiańskim, a udając się na Morawy, zabrali ze sobą słowiański przekład Pisma Świętego, napisany wynalezionym przez Konstantego alfabetem, tzw. głagolicą. Misjonarze zjednali sobie miejscową ludność nie tylko tym, że nauczali w zrozumiałym dla nich jezyku, ale także tym, iż przy sprawowaniu obrzędów liturgicznych również posługiwali się mową słowiańską - nie używaną powszechnie, niezrozumiałą łaciną. Po trzech latach chrystainizacji bracia zostali zmuszeni do opuszczenia Moraw. Wynalezionym przez nich alfabetem do dnia dzisiejszego posługują się Słowianie wschodni oraz część Słowian Południowych. Chrystanizacja postępowała także na Rusi oraz na Węgrzech. W 988 roku władca Rusi Kijowskiej - książę Włodzimierz Wielki przyjął od Bizantyjczyków chrześcijaństwo w obrządku wschodnim - greckim. Z czasem kontakty Rusi z Konstantynopolem zaowocowały dynamicznym rozwojem kulturalnym tego państwa. Pod koniec X wieku ówczesny władca Węgier - Stefan Wielki, zwany Świętym wprowadził w zarządzanym przez siebie kraju chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. Przyjęcie chrześcijaństwa umocniło jego rządy, Węgry stały się królestwem.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie