Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj sposób prezprowadzenia 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj sposób prezprowadzenia

1
 Zadanie

2
 Zadanie

W 862 roku książę Rościsław panujący w Państwie Wielkomorawskim zwrócił się z prośbą do cesarza bizantyjskiego Michała III o przysłanie do jego kraju misjonarzy władających językiem słowiańskim. Prośba Rościsława została potraktowana w Konstantynopolu przychylnie. Misję morawską zlecono dwóm mnichom, braciom Konstantemu i Metodemu. Bracia władali biegle językiem słowiańskim, a udając się na Morawy, zabrali ze sobą słowiański przekład Pisma Świętego, napisany wynalezionym przez Konstantego alfabetem, tzw. głagolicą. Misjonarze zjednali sobie miejscową ludność nie tylko tym, że nauczali w zrozumiałym dla nich jezyku, ale także tym, iż przy sprawowaniu obrzędów liturgicznych również posługiwali się mową słowiańską - nie używaną powszechnie, niezrozumiałą łaciną. Po trzech latach chrystainizacji bracia zostali zmuszeni do opuszczenia Moraw. Wynalezionym przez nich alfabetem do dnia dzisiejszego posługują się Słowianie wschodni oraz część Słowian Południowych. Chrystanizacja postępowała także na Rusi oraz na Węgrzech. W 988 roku władca Rusi Kijowskiej - książę Włodzimierz Wielki przyjął od Bizantyjczyków chrześcijaństwo w obrządku wschodnim - greckim. Z czasem kontakty Rusi z Konstantynopolem zaowocowały dynamicznym rozwojem kulturalnym tego państwa. Pod koniec X wieku ówczesny władca Węgier - Stefan Wielki, zwany Świętym wprowadził w zarządzanym przez siebie kraju chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. Przyjęcie chrześcijaństwa umocniło jego rządy, Węgry stały się królestwem.