Historia

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach władzę 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach władzę

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Po śmierci Chlodwiga w 511 roku jego państwo ulegało ciągłym podziałom pomiędzy członków dynastii merowińskiej. Następowało coraz większe osłabienie władzy królewskiej. Potęgowało je dodatkowo postępujące zdegenerowanie Merowingów. Umierali oni bardzo młodo, nie osiągając często nawet pełnoletności. W tych warunkach rządy w poszczególnych dzielnicach państwa przechodziły w ręce najwyższych w hierarchii dostojników dworskich - majordomów. Pod koniec VII wieku urząd ten zaczęli dziedziczyć kolejni przedstawiciele rodu Karolingów. Wprowadzali oni reformy, rozstrzygali spory między poddanymi i dowodzili armią. W 732 roku majordom Karol Młot podczas bitwy pod Poitiers pokonał nacierające z południa wojska muzłumańskie. Zwycięstwo to powstrzymało napływ islamu do Europy Zachodniej. Dzięki zasługom kolejnych majordomów Karolingowie umocnili swoją pozycję w państwie. W tych sprzyjających okolicznościach syn Karola Młota - Pepin Krótki, w 751 roku odsunął od władzy ostatniego z Merowingów - Childeryka. Papież uznał nowego władcę na tronie frankijskim, rozpoczęły się trwające blisko 150 lat rządy Karolingów w Zachodniej Europie. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie