Historia

Rozbudowa Rzymu przez Augusta 4.59 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Rozbudowa Rzymu przez Augusta

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Odpowiedz, w jaki sposób Oktawian August starał się uczynić Rzym piękniejszym.

 • Oktawian August po objęciu władzy w imperium zajął się przebudową stolicy;
 • Wzniesiono wiele budowli publicznej użyteczności;
 • Powiększono obszar miasta, Rzym podzielono na czternaście dzielnic;
 • Wybudowano forum ze świątynią Marsa Mściciela, świątynię Apollina na Palatynie, przybytek Jowisza na Kapitolu;
 • Odnowiono i odremontowano stare kamienice i budynki;
 • Aby wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców Rzymu, Oktawian August powołał pierwszą w historii straż pożarną - "Jako zabezpieczenie przeciw pożarom wymyślił nocne posterunki i urząd strażników";
 • Aby zapobiec wylewom Tybru wzmocnił i oczyścił koryto rzeki;
 • Umocnił i rozbudował rzymskie drogi: "Chcąc ułatwić dostęp do stolicy ze wszech stron, sam z prywatnej szkatuły podjął naprawę gościńca Flamińskiego aż do Ariminum, budowę innych porozdzielał między wodzów zaszczyconych triumfami, aby wybrukowali je z pieniędzy uzyskanych jako zdobycz wojenna";
 • Odnowił i przyozdobił świątynie rzymskich bogów;
 • Za czasów panowania Oktawiana Augusta powstała pierwsza wielka rzymska łaźnia publiczna oraz pierwsza otwarta biblioteka;
 • Okres panowania Oktawiana uznawany jest za złoty wiek literatury rzymskiej;

2. Wyjaśnij, co zmieniło się w administracji imperium za panowania cesarza.

- Oktawian August podzielił prowincje rzymskie na senackie i cesarskie. Senat sprawował kontrolę na obszarach podbitych i uznanych za spokojne, natomiast cesarz sprawował rządy na terenach wymagających stałej obecności rzymskiej armii i podejmowania sprawnych decyzji przez wodza. Ponadto ustalił, że senat będzie obradował dożywotnio w sprawach wojen i triumfów. Z Rzymu będą wyruszali urzędnicy mający obejmować władzę na prowincjach, zwycięscy wodzowie w Wiecznym Mieście będą składać swe odznaki triumfalne.

3. Wymień jakie funkcje miało pełnić w Rzymie forum wybudowane z rozkazu władcy.

- Nowe forum wybudowane z rozkazu władcy miało być wykorzystywane do prowadzenia procesów sądowych oraz wybierania sędziów. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie