Historia

Omów wpływ ochłodzenia klimatu na 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów wpływ ochłodzenia klimatu na

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Podczas ostatniego zlodowacenia praludzie zamieszkiwali połacie Afryki i Azji, przed 40 - 30 tys. lat zasiedlili Europę. Przed ok. 60 tys. lat dotarli do Australii, a zaledwie 20 tys. lat temu, po wędrówce przez zamarzniętą Cieśninę Beringa zajęli obie Ameryki. W Europie, Azji oraz Ameryce Północnej panowały znacznie trudniejsze warunki klimatyczne niż w Afryce. Lodowce czterokrotnie pokrywały znaczy obszar tych kontynentów. W tych warunkach praludzie mogli przetrwać tylko dzięki umiejętności rozpalania ognia, który w czasie chłodu dawał ciepło oraz odstraszał dzikie zwierzęta. Z czasem przedstawiciele homo sapiens nauczyli się polować na dzikie zwierzęta, wyrabiać narzędzia, sporządzać szałasy oraz ubrania. Wynaleźli precyzyjniejszą broń - łuk. W obrębie poszczególnych grup dochodziło do podziału obowiązków i kształtowania się hierarchii. Słabsi korzystali z pomocy pozostałych, silniejsi obejmowali przywództwo. Tworzyli malowidła naskalne, świadczące o umiejętności tworzenia kultury. Pod koniec paleolitu - praludzie rozprzestrzenili się na wszystkich kontynentach.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie