Historia

Imperium Rzymskie w II w.n.e. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Imperium Rzymskie w II w.n.e.

Praca z mapą
 Zadanie

1. Odpowiedz, skąd sprowadzano do Rzymu złoto i srebro.

- Złoto oraz srebro sprowadzano do Rzymu z obszarów północnej i południowej Hiszpanii, Brytanii, Germanii, Dalmacji, Dacji, południowej Galii, Kapadocji, Sardynii, północnej Macedonii oraz z okolic Efezu. 

2. Wymień nazwy regionów w dzisiejszej Polsce, przez które przebiegał szlak bursztynowy.

- Szlak burszynowy przebiegał przez linię Odry w okolicach Wrocławia, skąd kierował się do środkowej Wielkopolski. Następnie rozgałęział się na zachodnią i wschodnią odnogę wzdłuż Warty i Noteci. Odnoga zachodnia kończyła się u ujścia Odry w okolicach Szczecina, natomiast odnoga wschodnia biegła ku środkowej Odrze, wzdłuż dolin Prosny i Wisły aż do zatoki Gdańskiej.

 • Dolny Śląsk
 • Wielkopolska
 • Kujawy
 • Pomorze Zachodnie
 • Pomorze Gdańskie
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie