Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Opowiedz, w jaki sposób doszło do 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Upadek republiki rzymskiej. 

Od II wieku p.n.e. republika rzymska przeżywała kryzys, który doprowadził do jej upadku i powstania cesarstwa w Rzymie. Wydarzeniami, które świadczyły o kryzysie ustroju republikańskiego w Rzymie, były gwałtowne konflikty społeczne oraz rywalizacja pomiędzy politykami o wpływy i władzę, która przekształciła się ostatecznie w wojny domowe. W 60 roku p.n.e. trójka polityków– Pompejusz, Gajusz Juliusz Cezar i Krassus – zawarli porozumienie, na mocy którego ustalili, iż nic nie może się wydarzyć w państwie bez ich zgody. Z czasem wzrost potęgi Gajusza Juliusza Cezara zaniepokoił jego dotychczasowych sojuszników. Doszło do wojny domowej pomiędzy Cezarem a Pompejuszem oraz popierającym go senatem. W decydującej bitwie pod Farsalos w 48 roku p.n.e. wojska Cezara odniosły wielkie zwycięstwo, a Pompejusz uciekł do Egiptu, gdzie wktótce został zamordowany. Trzy lata później Cezar ostatecznie pokonał siły pozostałych przeciwników i rozpoczął przebudowę państwa. Objął dożywotnio urząd dyktatora. W 44 roku p.n.e. został jednak zamordowany w senacie przez grupę spiskowców wywodzących się spośród senatorów pragnących ochronić republikę przed jednowładztwem. Po śmieci Cezara wybuchły walki o władzę w państwie. Ostatnim aktem tych walk była bitwa pod Akcjum u wybrzeży Grecji w 31 roku p.n.e., w której wojska Oktawiana Augusta pokonały armię Marka Antoniusza. Data ta uznawana jest przez część historyków za koniec republiki rzymskiej i początek cesarstwa.