Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień nazwy najważniejszych urzędów 4.46 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień nazwy najważniejszych urzędów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

Urzędnicy rzymscy posiadali rozległe uprawnienia. Urzędy określano mianem "horores", czyli "zaszczyty".

  • Konsulowie - Dwaj najważniejsi urzędnicy wybierani na roczną kadencję przez zgromadzenie ludowe. Nadzorowali życie religijne w mieście, a w czasie wojny stawali na czele armii. Do ich uprawnień należało także zwoływanie senatu oraz zgromadzenia ludowego. Ponadto, konsulowie musieli być ze sobą zgodni, postawa negatywna jednego z nich blokowała działania drugiego.
  • Dyktator - urząd ten powoływano tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wprzypadku klęski wojennej lub zagrożenia państwa. Dyktator uzyskiwał wówczas władzę na okres sześciu miesiecy. Dyktator miał pełnię władzy, obywatele nie mogli odwoływać się od jego wyroków do zgromadzenia. O ustanowieniu dyktatury decydował senat, a o obsadzeniu urzędu - konsul. 
  • Pretorzy - urzędnicy znajdujący się na drugim miejscu w hierarchicznej drabinie. W IV wieku p.n.e. mianowano jednego pretora, później stanowisko to obejmowało kilku urzędników. Pretorzy mogli przejąć dowodzenie nad armią, mieli prawo zwoływania posiedzenia senatu oraz zgromadzenia ludowego. Na co dzień czuwali nad przestrzeganiem prawa w państwie. Pretorzy zajmowali się także wymierzaniem sprawiedliwości, mogli otrzymywać namiestnictwa w prowincjach. 
  • Cenzorzy - cieszyli się ogromnym autorytetem rzymskiego społeczeństwa, urząd ten pełnili najczęściej byli konsulowie. Cenzorzy sporządzali spis obywateli wedle posiadanego majątku i miejsca zamieszkania. Układali listy senatu. Posiadali także zadania o charakterze finansowym: nadzorowali dzierżawę publicznych dochodów, dbali o budynki publiczne. Wybierano ich na okres 5 lat. 
  • Edyl - jeden z czterech urzędników zajmujących się nadzorowaniem porządku w mieście, organizowaniem dostaw zboża do miasta w razie trudności z zaopatrzeniem oraz przygotowywaniem i przewodniczeniem igrzyskom.