Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Jan Matejko malował swoje obrazy nie tylko 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Jan Matejko malował swoje obrazy nie tylko

4
 Zadanie

A. Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska - przestroga;

B. Hołd pruski - pokrzepienie;

C. Jan Sobieski pod Wiedniem - pokrzepienie;

D. Kazanie Piotra Skargi - przestroga;

E. Bitwa pod Grunwaldem - pokrzepienie;

F. Rejtan - Upadek Polski - przestroga;

G. Konstytucja 3 maja 1791 roku - pokrzepienie;

"Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska" - obraz Jana Matejki z 1862 roku. Jedno z najpopularniejszych dzieł polskiego malarza, obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz przedstawia oświetloną postać Stańczyka oddalonego od zgiełku zabawy toczącej się w królewskich komnatach Bony Sforzy. Na twarzy błazna maluje się niepokój, tak jakby przewidywał, co niebawem stanie się z jego Ojczyzną. Splecione dłonie mężczyzny wyrażają dezaprobatę wobec polityki prowadzonej przez ostatnich Jagiellonów. Na drugim planie wyłania się społeczność dworska zgromadzona na balu. Twarze dworzan są rozradowane. Na stole obok Stańczyka leży list z datą 1514 donoszący o utracie Smoleńska przez Wielkie Księstwo Litewskie. Smoleńsk był ważną twierdzą, która strzegła wschodnich granic państwa polsko-litewskiego. 31 lipca 1514 został zdobyty przez wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Proces kolejnych zdobyczy moskiewskich doprowadził w rezultacie do upadku Rzeczypospolitej.