Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Poniżej podano informacje dotyczące Królestwa 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Poniżej podano informacje dotyczące Królestwa

2
 Zadanie

3
 Zadanie

A. Królem Królestwa Polskiego był car Rosji - Prawda.

B. W Królestwie Polskim obowiązywała rosyjska konstytucja - Fałsz.

C. Językiem urzędowym był język rosyjski - Fałsz.

D. W Królestwie działał polski sejm - Prawda.

E. Polacy mieli własną armię - Prawda.

F. W 1830 roku założono w Warszawie uniwersytet - Fałsz.

Zdania poprawione:

W Królestwie Polskim obowiązywała konstytucja uchwalona przez cara Aleksandra I. Dokument ten gwarantował Polakom wolności obywatelskie, własny sejm i rząd a także odrębną armię.

Językiem urzędowym był język polski. 

W 1816 roku założono w Warszawie uniwersytet.