Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Uzupełnij tabelę informacjami na temat 4.54 gwiazdek na podstawie 26 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tabelę informacjami na temat

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 

 

Data powstania

Cel istnienia

Od kiedy członkostwo Polski

Podstawowa korzyść członkostwa

Najtrudniejsze zobowiązanie wynikające z członkostwa

Unia Europejska

1.XI.1993r na mocy traktatu z Maastricht

wzmocnienie jedności pomiędzy europejskimi państwami; chęć zacieśnienia więzi gospodarczych

1.V.2004r

współpraca w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej, sąsiedztwa i ochrony środowiska

obowiązek płacenia składek członkowskich, podporządkowanie się decyzjom władz Unii Europejskiej

NATO

24.VIII.1949r na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego

obrona przed agresją ze strony ZSRR i państw Układu Warszawskiego

12.III.1999r

NATO chroni swych członków przed zagrożeniami z zewnątrz, zapobiega regionalnym konfliktom

żołnierze państw członkowskich są zobowiązani do uczestnictwa w misjach wojskowych NATO