Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Podaj daty uchwalenie dokumentów odnoszących się 4.56 gwiazdek na podstawie 18 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Podaj daty uchwalenie dokumentów odnoszących się

1
 Zadanie

A. "Deklaracja praw człowieka i obywatela" - uchwalona w 1789 roku, spisana została na początku rewolucji francuskiej. W czasch oświecenia zaczęto zwracać uwagę na prawa człowieka, zaczęto walczyć o sprawiedliwość społeczną.

B. "Powszechna deklaracja praw człowieka" - uchwalona 10 grudnia 1948 rok, ustanowiona jednomyślnie podczas sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ. Tragedia II wojny światowej, podczas której łamano wszystkie podstawowe prawa człowieka przyczyniła się do uchwalenia powyższego dokumentu. Uchwała ta zwróciła uwagę na problem poszanowania ludzkiej godności w świecie.

C. "Deklaracja praw dziecka" - uchwalona w 1959 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Deklaracja praw dziecka chroni dzieci przed przemocą, okrucieństwem, ciężką pracą, wyzyskiem i demoralizacją. Zapewnia bezpłatną edukację oraz prawo do zabawy i wypoczynku.

D. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" (obecnie obowiązująca) - uchwalona w 1997 roku, stanowi najważniejszy akt prawny w Polsce. Do najistotniejszych praw przysługującym mieszkańcom Polski należą: prawo do: życia, bezpieczeństwa osobistego, wolności myśli i sumienia oraz wyznawania dowolnej religii. Konstytucja zezwala swoim obywatelom na publiczne głoszenie swoich poglądów. Polakom przysługuje ponadto konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, a także do życia w czystym i zdrowym środowisku.