Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Klucz do historii 6, Zeszyt ćwiczeń
  • powszechne - każdy pełnoletni obywatel ma prawo udziału w wyborach.
  • wolne - niczym nie skrępowane wybory, bez stosowania środków przymusu.

Komentarze