Historia

Z rozsypanki sylabowej ułóż hasło 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Z rozsypanki sylabowej ułóż hasło

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • MEDIA CZWARTĄ WŁADZĄ

Wyjaśnienie: Zgadzam się z twierdzeniem, iż media są współcześnie nazywane "czwartą władzą" (obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej), ponieważ informują obywateli o najważniejszych wydarzeniach dziejących się w kraju i za granicą. Media poddają rządzących społecznej ocenie, kreują opinię publiczną oraz światopogląd obywateli. Niestety, zdarza się i tak, że media przekłamują rzeczywistość, manipulują, koloryzują zaistniałe fakty oraz wydarzenia. Rolą środków masowego przekazu jest nie tylko analizowanie wydarzeń, ale także wyjaśnianie ich przyczyn oraz przewidywanie skutków.

DYSKUSJA
user profile image
jaktychybakozak

0

2017-06-01
dzieki
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie