Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wymień skutki powstania styczniowego. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Skutki powstania styczniowego:

 • Po klęsce powstania styczniowego wielu Polaków udało się na emigrację;
 • Powstańców skazywano na śmierć, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię (podczas wędrówki na Syberię wielu zesłańców umierało z zimna, wycieńczenia oraz wskutek chorób);
 • Część powstańców ukarano katorgą, czyli wyniszczającą pracą w kamieniołomach, kopalniach i przy wyrębie lasów;
 • Konfiskowano majątki należące do powstańców i oddawano je Rosjanom lub Polakom wiernym carowi;
 • Zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę zmieniono na Kraj Nadwiślański;
 • Władze carskie wprowadziły politykę rusyfikacji, zmierzającą do całkowitego wynarodowienia Polaków;
 • Wprowadzono cenzurę;
 • Stanowiska urzędnicze obsadzano Rosjanami;
 • Usuwano język polski ze szkół i urzędów, zastępowano go językiem rosyjskim;
 • Ograniczono prawa Kościoła katolickiego;