Historia

Wytłumacz, czym różni się emigracja polityczna 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wytłumacz, czym różni się emigracja polityczna

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Emigracja polityczna - występowała wówczas, kiedy Polacy uciekali przed prześladowaniami, unikając w ten sposób długoletniego więzienia lub kary śmierci. Fale emigracyjne nasilały się po klęskach wielkich powstań narodowych - powstania kościuszkowskiego z 1794 roku, powstania listopadowego oraz powstania styczniowego. Po klęsce powstania listopadowego ziemie polskie opuściło blisko 10 tys. Polaków - była to tzw. Wielka Emigracja. Większość emigrantów udawała się wówczas do Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Na obczyźnie często podejmowali działania mające pomóc Polsce odzyskać niepodległość - utrzymywali łączność z krajem, przygotowywali plany powstań, nawiązywali stosunki dyplomatyczne z innymi krajami.

Emigracja zarobkowa - to opuszczenie własnego kraju spowodowane dążeniem do poprawy warunków materialnych. W drugiej połowie XIX wieku emigracja zarobkowa była spowodowana szybkim przyrostem demograficznym oraz uciskiem gospodarczym Polaków przez państwa zaborcze. Wielu naszych rodaków udawało się wówczas do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowali w kopalniach, fabrykach oraz gospodarstwach rolnych. Mimo utrudnień ze strony Rosji, Królestwo Polskie opusciło wówczas ok. 63 tys. chłopów. Część z nich po zarobieniu pieniędzy wracała do kraju. Inni nie powrócili już nigdy. Polacy osiedlali się także w Brazylii i Argentynie. 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10164

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie