Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wymień skutki powstania listopadowego. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wymień skutki powstania listopadowego.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Skutki powstania listopadowego:

  • Zlikwidowano sejm oraz polską armię, służących w niej żołnierzy wcielono do carskiego wojska;
  • Car Mikołaj I zniósł konstytucję Królestwa Polskiego oraz ograniczył jego autonomię;
  • Uczestników niepodległościowego zrywu poddano surowym represjom: konfiskowano majątki, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię;
  • Tysiące Polaków wyemigrowało z ojczyzny (tzw. Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym);
  • Byłych podoficerów i szeregowców wojsk polskich wcielono do armii rosyjskiej na 25-letnią służbę w najdalszych i najbardziej niebezpiecznych zakątkach carskiego imperium;
  • Zlikwidowano polskie uniwersytety w Warszawie i Wilnie;
  • Wzniesiono Cytadelę Warszawską - więzienie i twierdzę, w której wykonywano wyroki śmierci na wielu pokoleniach polskich działaczy niepodległościowych;