Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Jak myślisz, które problemy współczesnego świata 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Jak myślisz, które problemy współczesnego świata

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Problemy współczesnego świata, które dotyczą Polski:

  • GŁÓD - we współczesnej Polsce głoduje bardzo wiele ludzi. Problem ten dotyka także dzieci. Wiele rodzin w Polsce żyje na granicy ubóstwa. Bezrobocie, niskie wykształcenie oraz niepełne, patologiczne rodziny są najpoważniejszymi czynnikami generującymi ubóstwo. Rodziny żyjące w ubóstwie mają problemy z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb dzieci. Wzrasta także obojętność polskiego społeczeństwa na biedę innych.
  • EFEKT CIEPLARNIANY - emisja zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery sprawia, że podwyższa się średnia temperatura w Polsce. Zimy są cieplejsze, a latem nasz kraj cierpi z powodu powtarzających się powodzi i huraganów. Zmiany klimatyczne najdotkliwiej odczuwają polscy rolnicy.
  • UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW - w Polce z roku na rok wzrasta liczba osób uzależnionych od środków odużających, niestety wśród nich znajdują się także nieletni. Alkoholizm i narkomania zwiększają przestępczość oraz pataologie społeczne.
  • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU - jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w Polsce jest już około 100 tys. osób uzależnionych od internetu, a kolejnych 750 tys. jest na ten problem poważnie narażonych. Problem najczęściej dotyka dzieci oraz osoby młode.