Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Opowiedz, jak doszło do powstania Unii 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Opowiedz, jak doszło do powstania Unii

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się długotrwały proces jednoczenia naszego kontynentu. Polegał on na stopniowej integracji coraz większej liczby państw europejskich w wielu dziedzinach życia. W 1952 roku Francja, RFN, Włochy oraz kraje Beneluxu utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Powodem powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była chęć zacieśnienia więzi gospodarczych, sojuszniczych oraz pokojowych pomiędzy państwami członkowskimi. W 1958 roku EWWiS przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W kolejnych latach dołączały do niej następne państwa. Na mocy traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 roku EWG przekształciła się w Unię Europejską. 

Państwa należące do Unii Europejskiej:

 • Francja
 • Włochy
 • Niemcy
 • Holandia
 • Belgia
 • Luksemburg
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Polska 
 • Czechy
 • Słowacja
 • Austria
 • Węgry
 • Słowenia
 • Chorowacja
 • Grecja
 • Bułgaria
 • Rumunia
 • Litwa
 • Łotwa 
 • Estonia
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Dania