Historia

Przemówienie Winstona Churchilla z marca 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przemówienie Winstona Churchilla z marca

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

1. Na podstawie tekstu opisz własnymi słowami, co to była żelazna kurtyna. Wskaż ją na mapie ze s. 155.

 • Obszar powojnnej Europy rozdzielała umowna granica nazwana żelazną kurtyną. Kraje leżące w środkowej i wschodniej Europie: Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia oraz Bułgaria znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Państwa ze zostały podporządkowane ZSRR i jej dyrektywom z Moskwy. 
 • Określenia "żelazna kurtyna" użył po raz pierwszy brytyjski polityk Winston Churchill w marcu 1946 roku.
 • W krajach Europy Zachodniej, opanowanych przez Amerykanów i Brytyjczyków panował ustrój demokratyczny.
DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie