Historia

Druga wojna światowa to chyba najkrótszy 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Druga wojna światowa to chyba najkrótszy

2
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

A. Alianci- nazwa państw walczących przeciwko Niemcom ich sojusznikom podczas II wojny światowej. To państwa tworzące koalicję antyhitlerowską.

B. "Burza"- operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały AK przeciw wojskom niemieckim, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej

C. Cichociemni- żołnierze polscy szkolenie podczas II wojny światowej na Zachodzie do walki konspiracyjnej, zrzucani na spadochronach na tereny okupowane przez Niemcy

D. desant- operacja wojskowa polegająca na przetransportowaniu wojsk na zajęte przez nieprzyjaciela terytorium

E. emigracyjny rząd w Londynie- emigracyjny rząd polski, powstały w Paryżu po klęsce kampanii wrześniowej, w czerwcu 1940roku przeniesiony do Londynu

F. faszyzm- ideologia skrajnie nacjonalistyczna i rasistowska

G. getto- wydzielona, zamknięta dzielnica miasta. W czasie II wojny światowej w gettach osadzano ludność żydowską

H. Holokaust- termin określający zagładę Żydów w czasie II wojny światowej

I. inteligencja- termin określający ogół ludzi wykształconych, wykonujących zawodowo pracę umysłową

J. Japonia- Państwo usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodzie Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, sojusznik Niemiec w czasie II wojny światowej

K. Katyń- miejscowość w Rosji, na zachód od Smoleńska, w której odkryto masowe groby pomordowanych polskich oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR

L. Londyn- stolica Wielkiej Brytanii, siedziba rządu RP na Uchodźstwie

Ł. łapanka- w czasie okupacji niemieckiej było to zatrzymanie przykładowych ludzi, np. w celu skierowania ich na roboty przymusowe

M. Monte Cassino- wzgórze we Włoszech, gzie św. Benedykt z Nursji założył pierwszy klasztor. W zdobyciu Monte Cassino wsławili się żołnierze 2 Korpusu Polskiego

N. nazizm-system poglądów, którego podstawą jest przekonanie o wyższości narodu niemieckiego. Opierał się na kulcie siły oraz niechęci do innych narodów, zwłaszcza Żydów

O. obóz koncentracyjny- miejsce uwięzienia, niewolniczej pracy oraz zagłady ludności, tworzone w latach 1933-1945 na obszarze III Rzeszy i państw przez nią okupowanych

P. Powstanie warszawskie- największe wystąpienie zbrojne Armii Krajowej przeciwko Niemcom. Trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku

R. "Rudy"- pseudonim używany przez Jana Bytnara- podharcmistrza Szarych Szeregów, aresztowanego przez Niemców i odbitego podczas słynnej akcji pod Arsenałem w Warszawie.

S. Szare Szeregi- nazwa konspiracyjnego harcerstwa przygotowującego młodych ludzi do walk z okupantem. Wykonywali zadania w ramach tzw. "małego sabotażu"

T. totalitaryzm- system sprawowania rządów, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli. Cechą państwa totalitarnego jest silna władza jednej partii i kult jej przywódcy.

U. U-Booty- niemieckie torpedujące łodzie podwodne

W. Westerplatte- półwysep na terenie Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojskowymi i załoga polską. Do legendy przeszła postawa żołnierzy bohatersko broniących półwysep

Z. ZSRR- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazwa przyjęta przez bolszewicką Rosję w 1922 roku

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie