Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wyjaśnij własnymi słowami, czym było 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij własnymi słowami, czym było

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Oświecenie to prąd umysłowy i epoka w dziejach kultury polskiej trwająca od drugiej połowy XVIII wieku do pierwszych dekad XIX wieku. Szczytowe osiągnięcia epoki oświecenia w Rzeczpospolitej przypadają na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oświecenie nazywane było "wiekiem świateł", wynikało to z panującego wówczas przekonania, że działalność oświeconych ludzi odmieni życie społeczeństw. Osiemnastowieczni uczeni i filozofowie podchodzili bardzo krytycznie do utrwalonego wcześniej sposobu postrzegania świata. Według nich, tylko człowiek kierujący się rozumem mógł skutecznie dążyć do postępu, prawdy i szczęścia, a także poznawać świat. Oświeceniowi myśliciele nawoływali do rozwijania matematyki oraz nauk przyrodniczych: fizyki, biologii i chemii. Religię oraz wszelkie formy pobożności traktowali jako niezgodne z rozumem, ponieważ nie były w stanie nieczego udowodnić.