Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Dlaczego i w jaki spsób Niemcy dokonali Holokaustu 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Dlaczego i w jaki spsób Niemcy dokonali Holokaustu

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
  • Holokaust oznacza zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej.
  • Na zajętych w 1939 roku obszarach Rzeczypospolitej Niemcy wprowadzili surowe przepisy skierowane przeciwko polskim obywatelom żydowskiego pochodzenia. Żydom zakazano korzystania z restauracji, teatrów, kawiarni, kin oraz parków. Niemieckie władze nakazały Żydom noszenie na ramieniu białej opaski z gwiazdą Dawida. Z czasem, w celu oddzielenia ludności żydowskiej od polskiej Niemcy zaczęli tworzyć getta. Strefy te otaczano wysokimi murami oraz zasiekami z drutów kolczastych, aby uniemożliwić ucieczkę przebywającym w nich ludziom. Największe getta powstały w Warszawie, Częstochowie, Białymstoku, Krakowie i we Lwowie. W gettach panowały tragiczne warunki bytowania. Szerzył się głód oraz epidemie, powodujące śmierć tysięcy Żydów.W 1942 roku Adolf Hitler podjął decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Planowano uśmiercenie wyszystkich Żydów zamieszkujących kraje podbite przez Niemców. Na obszarze okupowanej Polski zaczęto tworzyć obozy zagłady. Miejscem największej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności żydowskiej był obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Niemcy uśmiercili tam blisko milion ludzi. Żydów zabijano także w obozach zagłady w Treblince, Bełżcu, Chełmie i Sobiboże. 
  • Kiedy Żydzi zamieszkujący warszawskie getto zoreintowali się jaki jest prawdziwy cel transportów, postanowili wywołać powstanie przeciwko Niemcom. Wybuchło ono 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji żydowskiej dzielnicy. Powstanie było z góry skazane na klęskę, z czego walczący zdawali sobie sprawę, pragnęli jednak umrzeć godnie, z bronią w ręku.
  • Za ukrywanie Żydów i udzielanie im pomocy Polakom groziła kara śmierci. Wiele osób jednak ryzykowało. Z narażeniem życia ukrywali Żydów, pomagali im w ucieczce do gett. Na polskich ziemiach działała konspiracyjna Rada Pomocy Żydom - "Żegota", która zajmowała się poszukiwaniem schronienia dla osób żydowskiej narodowości, zbierała pieniądze na zakup pożywienia, zapewniała opiekę medyczną. Przykładem wielkiego poświęcenia w imię pomocy Żydom jest postawa rodziny Ulmów czy Ireny Sendlerowej, która uratowała od zagłady blisko 2500 żydowskich dzieci.