Historia

Dlaczego i w jaki spsób Niemcy dokonali Holokaustu 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Dlaczego i w jaki spsób Niemcy dokonali Holokaustu

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
 • Holokaust oznacza zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej.
 • Na zajętych w 1939 roku obszarach Rzeczypospolitej Niemcy wprowadzili surowe przepisy skierowane przeciwko polskim obywatelom żydowskiego pochodzenia. Żydom zakazano korzystania z restauracji, teatrów, kawiarni, kin oraz parków. Niemieckie władze nakazały Żydom noszenie na ramieniu białej opaski z gwiazdą Dawida. Z czasem, w celu oddzielenia ludności żydowskiej od polskiej Niemcy zaczęli tworzyć getta. Strefy te otaczano wysokimi murami oraz zasiekami z drutów kolczastych, aby uniemożliwić ucieczkę przebywającym w nich ludziom. Największe getta powstały w Warszawie, Częstochowie, Białymstoku, Krakowie i we Lwowie. W gettach panowały tragiczne warunki bytowania. Szerzył się głód oraz epidemie, powodujące śmierć tysięcy Żydów.W 1942 roku Adolf Hitler podjął decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Planowano uśmiercenie wyszystkich Żydów zamieszkujących kraje podbite przez Niemców. Na obszarze okupowanej Polski zaczęto tworzyć obozy zagłady. Miejscem największej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności żydowskiej był obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Niemcy uśmiercili tam blisko milion ludzi. Żydów zabijano także w obozach zagłady w Treblince, Bełżcu, Chełmie i Sobiboże. 
 • Kiedy Żydzi zamieszkujący warszawskie getto zoreintowali się jaki jest prawdziwy cel transportów, postanowili wywołać powstanie przeciwko Niemcom. Wybuchło ono 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji żydowskiej dzielnicy. Powstanie było z góry skazane na klęskę, z czego walczący zdawali sobie sprawę, pragnęli jednak umrzeć godnie, z bronią w ręku.
 • Za ukrywanie Żydów i udzielanie im pomocy Polakom groziła kara śmierci. Wiele osób jednak ryzykowało. Z narażeniem życia ukrywali Żydów, pomagali im w ucieczce do gett. Na polskich ziemiach działała konspiracyjna Rada Pomocy Żydom - "Żegota", która zajmowała się poszukiwaniem schronienia dla osób żydowskiej narodowości, zbierała pieniądze na zakup pożywienia, zapewniała opiekę medyczną. Przykładem wielkiego poświęcenia w imię pomocy Żydom jest postawa rodziny Ulmów czy Ireny Sendlerowej, która uratowała od zagłady blisko 2500 żydowskich dzieci. 
DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie