Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Blaski II RP:

 • uchwalenie kostytucji marcowej w 1921 roku;
 • wygrana w wojnie polsko-bolszewickiej i powstrzymanie rewolucyjnej armii bolszewickiej na Zachód Europy;
 • odbudowa i scalenie obszarów byłych zaborów;
 • budowa portu w Gdyni oraz utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;
 • rozwój oświaty i kultury w odrodzonej Polsce;
 • wprowadzenie powszechnego nauczania (spadek liczby analfabetów);
 • liczne sukcesy sportowe II RP;

Cienie II RP:

 • nie najlepsze stosunki II Rzeczpospolitej z sąsiadami;
 • wielki kryzys ekonomiczny, który wystąpił na całym świecie na początku lat 30. XX wieku;
 • wzrost bezrobocia oraz upadek wielu polskich przedsiębiorstw (w wyniku kryzysu ekonomicznego z lat 1929 - 1933)
 • zamach stanu przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku, w wyniku którego doszło do bratobójczych walk a śmierć poniosło kilkaset osób;