Historia

Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat

1
 Zadanie

2
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Blaski II RP:

 • uchwalenie kostytucji marcowej w 1921 roku;
 • wygrana w wojnie polsko-bolszewickiej i powstrzymanie rewolucyjnej armii bolszewickiej na Zachód Europy;
 • odbudowa i scalenie obszarów byłych zaborów;
 • budowa portu w Gdyni oraz utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;
 • rozwój oświaty i kultury w odrodzonej Polsce;
 • wprowadzenie powszechnego nauczania (spadek liczby analfabetów);
 • liczne sukcesy sportowe II RP;

Cienie II RP:

 • nie najlepsze stosunki II Rzeczpospolitej z sąsiadami;
 • wielki kryzys ekonomiczny, który wystąpił na całym świecie na początku lat 30. XX wieku;
 • wzrost bezrobocia oraz upadek wielu polskich przedsiębiorstw (w wyniku kryzysu ekonomicznego z lat 1929 - 1933)
 • zamach stanu przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku, w wyniku którego doszło do bratobójczych walk a śmierć poniosło kilkaset osób;
DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie