Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż różnice między konstytucją marcową 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wskaż różnice między konstytucją marcową

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Konstytucja marcowa - uchwalona została 17 marca 1921 roku. Wprowadzała w odrodzonej Polsce ustrój demokracji parlamentarnej, a jednocześnie przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władzę ustawodawczą stanowiły sejm i senat, wybierane co 5 lat w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i proporcjonalnych. Władza wykonawcza należała do prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat. Rząd i każdy z ministrów odpowiadali przed sejmem, który mógł ich odwołać. 

Konstytucja kwietniowa - weszła w życie 23 kwietnia 1935 roku, podkreślała nadrzędność państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązać sejm i senat, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, mógł wydawać dekrety z mocą ustawy. Za swoje poczynania prezydent odpowiadał tylko "przed Bogiem i historią". Nowa ordynacja wyborcza pozwalała zgłaszać kandydatów na posłów jedynie zgromadzeniom wyborczym, które składały się z osób typowanych przez obóz rządzący. Sejm wybierany był w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrenich, ale 1/3 senatu mianował prezydent. 

Konstytucja kwietniowa zwiększała kompetencję prezydenta i ograniczała władzę parlamentu oraz swobody obywatelskie. 

Konstytucja marcowa zwiększała z kolei uprawnienia parlamentu.