Historia

Wyjaśnij, czym różniła się religia starożytnego 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, czym różniła się religia starożytnego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Izraelici zamieszkujący Paletynę wierzyli w jednego Boga - Jahwe. Byli wyznawcami monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga. Żydzi wierzyli, iż Jahwe stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie istoty na niej żyjące. Czuli się narodem wybranym. Wierzyli, że gdy będą wiernie przestrzegać wszystkich przykazań zawartych w Dekalogu, Jahwe ześle im na Ziemię Mesjasza - Zbawiciela, który zrzuci jarzmo zależności od Rzymu, wyzwoli Palestynę i zapewni szczęśliwe życie. W odróżnieniu od Żydów, Grecy oraz Rzymianie byli wyznawcami politeizmu, czyli wiary w wielu bogów. 

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 4. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie