Historia

My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)

Autorzy:Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2015

Wymień trzy rodzaje władz w Polsce 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia
  • Władza wykonawcza - sprawuje ją Rada Ministrów, nazywana również rządem. Na jej czele stoi premier. Głównym zadaniem ministerstw jest wykonywanie ustaw przyjętych przez parlament, ponadto rząd kontroluje pracę urzędów państwowych oraz wydatki państwa. Prezydent - reprezentuje Polskę podczas międzynarodowych spotkań, jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Bez jego podpisu nie może zacząć obowiązywać żadna z ustaw uchwalonych przez parlament.
  • Władza ustawodawcza - członkowie Senatu - senatorowie - rozpatrują ustawy uchwalone przez sejm. Z kolei zasidający w Sejmie - posłowie - zajmują się przygotowywaniem i uchwalaniem ustaw.
  • Władza sądownicza - głównym zadaniem sądów i trybunałów jest dbanie o to, by obowiązujące w państwie polskim prawo było przestrzegane. Sądy rozstrzygają również spory między obywatelami oraz organami władzy. Sądy oraz trybunały są w pełni niezależne - nikt nie może wpływać na treść wydawanych przez nich wyroków.