Historia

Opisz uroczystość patriotyczną, w której 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Opisz uroczystość patriotyczną, w której

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Uroczystość patriotyczna, w której brałem/brałam udział:

  • Narodowe Święto Niepodległości - w zeszłym roku uczestniczyłam/uczestniczyłem w obchodach państwowych z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W czasie uroczystości odśpiewaliśmy polski hymn narodowy - "Mazurek Dąbrowskiego" oraz uczciliśmy minutą ciszy poległych w obronie Ojczyzny. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza wojskowi wykonali salwę honorową i złożyli kwiaty. Słowa hymnu przypomniały wszystkim zgromadzonym poświęcenie oraz waleczne czyny naszych wojsk w dramatycznych momentach historii. Warto uczestniczyć w państwowych uroczystościach.

Znane mi miejsce pamięci narodowej:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego - zostało otwarte w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest jednym z najciekawszych oraz najliczniej odwiedzanych muzeów w całej Polsce. Nowoczesna ekspozycja prezentuje zwiedzającym życie codzienne powstańców oraz ich heroiczną walkę w obronie Ojczyzny. Liczne obrazy, zdjęcia, filmy, eksponaty przedstawiają kolejne dni powstania, oddają klimat tamtych wydarzeń oraz uczucia towarzyszące walczącym. Muzeum jest wyrazem hołdu dla Warszawiaków, którzy walczyli i ginęli za niepodległą Polskę i jej wielką stolicę.
DYSKUSJA
Informacje
My i historia 4. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie