Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Uzupełnij tabelę, wpisując w niej zadania 4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tabelę, wpisując w niej zadania

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Szkoła Rycerska -  szkoła dla młodzieży szlacheckiego pochodzenia, korpus kadetów. Założył ją w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski jako pierwszą państwową szkołę w Polsce. Uczyła i wychowywała w duchu oświecenia. Miała kształcić nowoczesną kadrę oficerów zdolną do zreformowania armii i gotową do poświęceń dla Rzeczypospolitej. Jej komendantem był Adam Kazimierz Czartoryski, do wychowanków należeli m.in. : Jakub Jasiński, Tadeusz Kościuszko.

Komisja Edukacji Narodowej - KEN była pierwszym na świecie ministerstwem oświaty. Zadaniem KEN była organizacja nowego systemu oświaty oraz wykształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim.  W wyniku powstania KEN utworzono 2 szkoły główne (Koronną w Krakowie i Litewską w Wilnie) oraz szkoły wydziałowe, podwydziałowe i niewielką liczbę szkół parafialnych. Opracowano nowoczesne programy nauczania.