Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wykonaj polecenia A i B 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

A.

1797 rok- utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

B.

Legiony Polskie we Wloszech powstały w:

d) drugiej polowie XVIII wieku