Historia

Podaj przykłady świadczące o prześladowaniu 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Podaj przykłady świadczące o prześladowaniu

1
 Zadanie

2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Zarówno władze niemieckie jak i sowieckie prowadziły planowaną politykę eksterminacji narodu polskiego. 

Już 8 października 1939 roku Niemcy podzieliły zdobyte na II Rzeczypospolitej tereny, po czym wcieliły je do Rzeszy (województwa: poznańskie, pomorskie, śląskie, większość województwa łódzkiego oraz połowę warszawskiego) a także Generalną Gubernię, którą utworzono 26 października 1939 roku. Z terenów wcielonych do Rzeszy wysiedlano Polaków, a w ich miejsce osiedlano Niemców. Generalne Gubernatorstwo miało być rezerwuarem taniej siły roboczej III Rzeszy. Politykę Niemiec względem Polski cechowała: germanizacja ludności polskiej, połączone z łapankami przymusowe wywózki na roboty do Niemiec, masowe rozstrzeliwanie zakładników, eksterminacja inteligencji (wywóz do obozów koncentracyjnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzekucja profesorów Uniwersytetu Lwowskiego), zakaz prowadzenia szkół wyższych i średnich dla Polaków. Rolnicy zostali zobowiązani do przymusowych dostaw żywności dla żołnierzy niemieckich. Od wiosny 1940 roku przystąpiono do tworzenia obozów koncentracyjnych (pierwszy powstał w Oświęcimiu), będących faktycznie obozami wyniszczenia katorżniczą pracą i głodem. Niemcy dla ludności żydowskiej zakładali zamknięte dzielnice (getta).  Obszary te objęto ścisłą kontrolą a za ich opuszczenie groziła kara śmierci. W gettach panował głód, szerzyły się choroby zakaźne. W 1943 roku rozpoczęto likwidacje gett i masowe mordowanie ludności żydowskiej w obozach zagłady.

Władze sowieckie w 1940 roku na terenach podbitych rozpoczęły akcję masowych wysiedleń. Aresztowania i zsyłki objęły 1,5 mln osób (głównie: inteligencję, urzędników, ziemian), z których najwięcej zmarło w łagrach, zwłaszcza na północy oraz na Syberii, wiele osób wyniszczono katorżniczą pracą w Kazachstanie. Setki tysięcy Polaków umierało masowo z głodu i surowego klimatu. Polskich mężczyzn siłą wcielano do sowieckiego wojska. Wiosną 1940 roku Stalin rozkazał rozstrzelać polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W kwietniu 1943 roku niemieccy żołnierze odkryli masowe groby polskich oficerów. Sowieci mordowali Polaków strzałem w tył głowy. 

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie