Historia

Wyszukaj dodatkowe informacje 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Zasługi Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego dla Polski:

Józef Piłsudski - żył w latach 1867-1935, polski mąż stanu, Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 roku działał w PPS, zasłyną jako wydawca gazety "Robotnik". W 1905 roku tworzył Organizację Bojową PPS, był również przywódcą PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Od 1908 roku organizował ruch strzelecki w Galicji. Twierdził, że w I wojnie światowej Polacy powinni oprzeć się na Austrii. Józef Piłsudski był twórcą oraz dowódcą Pierwszej Brygady Legionów. W 1917 roku został uwięziony na skutek tzw. kryzysu przysięgowego. Po zwolnieniu z Magdeburga 10 listopada 1918 roku objął najwyższą władzę w Królestwie Polskim. 22 listopada 1918 roku objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. W latach 1919 - 1922 sprawował funkcję Naczelnika Państwa. Popierał federację Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą, dążył do odsunięcia Rosji jak najdalej na wschód. W 1920 roku mianowany marszałkiem, dowodził w bitwie polsko-bolszewickiej pod Warszawą. W 1926 roku dokonał zamachu majowego wprowadziwszy rządy autorytarne w kraju. Kilkakrotnie sprawował urząd premiera. Był ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. W polityce zagranicznej Polski postulował równowagę między Niemcami a ZSRR. 

Roman Dmowski - żył w latach 1864-1939, był czołowym polskim ideologiem i przywódcą narodowej demokracji. Głosił potrzebę szerzenia oraz umacniania polskiej świadomości narodowej we wszystkich warstwach społecznych, zwłaszcza w mieszczaństwie i chłopstwie. Postulował solidarność narodową, walkę z obcymi wpływami (zwłaszcza żydowskimi). Od 1895 roku był wydawcą "Przeglądu Wszechpolskiego" we Lwowie. Współtwórca Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego. Od 1905 wyrażał gotowość współpracy z Rosją. W 1908 roku w książce pt. "Niemcy, Rosja i kwestia polska" przedstawił tezę o większym zagrożeniu Polaków ze strony Niemiec niż Rosji. Uważał, że Niemcy są na wyższym poziomie cywilizacyjnym niż Rosjanie. Na początku I wojny światowej zwolennik orientacji antyniemieckiej. W 1917 roku został prezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, opowiadającego się po stronie Ententy. W 1919 był delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu, podczas której uparcie ubiegał się o przyłączenie Pomorza, Warmii, Mazur oraz Śląska do Rzeczypospolitej. W niepodległej Polsce sprawował  funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Po zamachu majowym założył Obóz Wielkiej Polski, który sprzeciwiał się autorytarnym rządom sanacji. Autor słynnej książki pt. "Myśli nowoczenego Polaka".

Ignacy Jan Paderewski - żył w latach 1860-1941, był jednym z najsławniejszych polskich pianistów. Kompozytor, polityk. W czasie I wojny światowej orędownik sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych. W polityce polskiej związany z Komitetem Narodowym Polskim Romana Dmowskiego. 16 stycznia 1919 roku został mianowany premierem oraz ministrem spraw zagranicznych w pierwszym polskim rządzie bezpartyjnym. Rząd ten przeprowadził pierwsze wybory sejmowe, zajął się jednoczeniem kraju oraz reformą rolną. Ignacy Jan Paderewski był polskim delegatem na konferencją pokojową w Paryżu. W 1922 roku wyjechał z Polski, w 1936 roku został współtwórcą Frontu Morges.

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie