Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Praca z mapą 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

1. Wymień państwa centralne i wskaż ich stolice.

 • Niemcy - Berlin
 • Austro-Węgry - Wiedeń
 • Włochy - Rzym

2. Wymień państwa Ententy i wskaż ich stolice.

 • Rosja - Petersburg
 • Francja - Paryż
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii - Londyn

3. Wskaż na mapie państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej. Odpowiedz, czy wszystkie trzy były w tym samym bloku wojskowym?

 • Państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej to: Rosja, Niemcy oraz Austro-Węgry.
 • Niemcy i Austo-Węgry były w bloku państw centralnych, natomiast Rosja poparła państwa Ententy.