Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Praca z ilustracją 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Praca z ilustracją

Praca z ilustracją
 Zadanie

1. Do jakich prac rolniczych używano sierpa i kosy, do jakich pługa i brony, do jakich cepa?

- Sierpa oraz kosy używano do żniw. Ścinano nimi dojrzałe zboże.

- Cep służył do młócenia zboża.

- Pług używano do orki. Pług rozcinał glebę i wywracał bryły ziemi na drugą stronę. Dzięki temu pole stawało się żyźniejsze i wydawało większe plony.

- Brony używano w czasie siewu. Najpierw ręcznie rozsypywano na polu ziarno, po czym za pomocą brony przykrywano je cienką warstwą ziemi.

2. Które z wymienionych w tekście maszyn zastąpiły te przedstawione na zdjęciach?

- Żniwiarki zastąpiły sierpy.

- Kosiarki zastąpiły kosy.

- Młockarnie zastąpiły cepy.

3. Które z przedstawionych narzędzi wyszły już całkowicie z użycia.

- Z użycia wyszły już całkowicie sierpy i cepy.