Historia

My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik, PWN)

Praca z ilustracją 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Ilustracja przedstawia XIX-wieczną ulicę. Wymień zmiany w życiu mieszkańców miast końca XIX wieku. 

W drugiej połowie XIX-stulecia zmienił się wygląd miast. Powstawały nowe dzielnice, wyburzone zostały miejskie mury. Zaczęto budować szersze ulice dla pojazdów oraz chodniki dla pieszych. Na XIX-wiecznych ulicach pojawiły się nieznane dotąd środki transportu, takie jak: tramwaj elektryczny czy samochód. Głównym źródłem informacji stały się gazety codziennie, roznoszone przez dzieci po całym mieście. W wyniku rozwoju elektryczności latarnie gazowe zastąpiono elektrycznymi, miasta były oświetlone i bezpieczniejsze. W XIX wieku zmienił się również sposób spędzania wolnego czasu. W niedzielne popołudnie mieszkańcy miast spacerowali po parkach, spędzali czas w kawiarniach organizowali pikniki oraz przejażdżki rowerowe. 

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10747

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie