Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Praca z mapą 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

1. Wymień miasta, w których rozwijał się przemysł włókienniczy.

 • Zgierz
 • Łódź
 • Pabianice
 • Kalisz
 • Częstochowa

2. W którym zaborze wydobywano ropę naftową?

 • ropę naftową wydobywano w zaborze austriackim.

3. Wymień po trzy miasta, w których rozwijały się przemysł spożywczy i maszynowy.

 • Przemysł maszynowy i spożywczy rozwijał się równolegle w trzech miastach: Warszawa, Poznań, Wrocław.

4. Jakie branże przemysłowe rozwijały się na Śląsku? Podaj nazwę państwa, w granicach którego leżał Śląsk.

 • Na Śląsku rozwijał się przemysł węglowy, maszynowy, spożywczy oraz włókienniczy.
 • Przemysł węglowy - Bytom, Sosnowiec, Katowice. 
 • Przemysł maszynowy - Racibórz, Wrocław. 
 • Przemysł włókienniczy - Bielawa.
 • Śląsk leżał w granicach Cesarstwa Niemieckiego.

5. Wymień trzy linie kolejowe przebiegające przez ziemie polskie.

 • Kolej Nadwiślańska
 • Kolej Warszawsko - Petersburska
 • Kolej Warszawsko - Wiedeńska

6. Odczytaj z mapy miejscowości, przez które musiałbyś jechać, gdybyś odbywał/a podróż z Warszawy do Pragi.

 • Warszawa
 • Częstochowa
 • Sosnowiec
 • Bytom
 • Katowice
 • Brno 
 • (Pardubice - jeśli pojechało się okrężną drogą)
 • Praga