Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, jakie były przyczyny emigracji 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, jakie były przyczyny emigracji

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny emigracji Polaków w I połowie XIX wieku:

- emigracja polityczna;

- po upadku powstań narodowych Polacy opuszczali kraj w wyniku licznych prześladowań;

- nie wyobrażali sobie życia w zniewolonym kraju;

- zaborcy zabraniali artystom oraz pisarzom swobodnie działać oraz tworzyć;

- wprowadzenie cenzury;

Przyczyny emigracji Polaków w II połowie XIX wieku:

- emigracja zarobkowa;

- Polacy opuszczali kraj w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia;

- ludzie żyli w biedzie i nędzy;

- znaczną część emigrantów stanowili chłopi, ponieważ małe i średnie gospodarstwa chłopskie nie były w stanie wyżywić wszystkich członków rodziny;