Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, dlaczego doszło do upadku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego doszło do upadku

Praca z mapą
 Zadanie

Zadanie
 Zadanie

Uważam, iż do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyczyniła się w znacznej mierze polska szlachta, głównie wielcy magnaci, którzy dysponowali własnymi armiami a na dodatek byli w stanie podporządkować sobie liczne rzesze zubożałej szlachty, działającej według ich rozkazów. Ogranizowali oni zbrojne bunty, rokosze, przeradzające się w wojny domowe. Nadużywając zasady "liberum veto" paraliżowali prace sejmu i osłabiali jego rolę w państwie. Magnaci stali na straży tzw. złotej wolności szlacheckiej, dbali tylko i wyłącznie o swoje interesy nie licząc się z dobrem io interesem państwa. Cechowało ich lenistwo, pijaństwo, rozrzutność, warcholstwo oraz egoizm.