Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, na czym polegają prawa 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegają prawa

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Prawa obywateli w Polsce:

 • Prawo do życia;
 • Prawo do wolności;
 • Prawo do posiadania własności i dziedziczenia;
 • Prawo do ochrony własniego zdrowia;
 • Prawo wyborcze, rozumiane jako czynne prawo wyborcze dla obywateli;
 • Prawo do edukacji;
 • Prawo do swobodnego zrzeszania się;
 • Prawo do sprawiedliwego procesu;
 • Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego

Obowiązki obywateli w Polsce:

 • Wierność ojczyźnie;
 • Obrona ojczyzny;
 • Troska o wspólne dobro;
 • Płacenie podatków;
 • Dbanie o środowisko naturalne;
 • Przestrzeganie prawa zawartego w Konstytucji RP;