Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
My i historia 6. Historia i społeczeństwo, Podręcznik

1. Powiedz, ile nowych państw powstało po rozpadzie Jugosławii. Wymień nazwy tych państw.

- Po rozpadzie Jugosłowaii powstało 7 nowych państw.

- Państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii to:

  • Słowenia
  • Chorowacja

Komentarze