Historia

Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Zmiany polityczne:

 • Po zakończeniu II wojny światowej rządy w Polsce objęli komuniści skupieni w Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) podlegli dyrektywom ZSRR.
 • W 1952 roku uchwalono nową konstytucję tzw. "konstytucję stalinowską" oraz nową nazwę państwa: Polską Rzeczpospolitą Ludową.
 • Najważniejszą osobą w państwie był I sekretarz PZPR. 
 • W PRL panowała dyktatura partii komunistycznej.
 • Władze komunistyczne za pomocą aparatu terroru bezwzględnie rozprawiły się z opozycją oraz podziemiem niepodległościowym.

Zmiany kulturalne:

 • Komuniści zlikwidowali wolność słowa i wprowadzili cenzurę.
 • Od tej pory to kierownictwo PZPR decydowało o tym, jakie książki i czasposma można wydawać, o czym wolno mówić w radio, pokazywać w kinie, telewizji czy teatrze.
 • Stworzono państwo kontrolujące wszystkie aspekty życia obywateli pod rządami partii komunistycznej.

Zmiany gospodarcze:

 • Komuniści odebrali dotychczasowym właścicielom fabryki, banki i sklepy. Na własność państwa przeszły również duże majątki ziemskie, które potem dzielono między chłopów, tworzono tzw. PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne).
 • Podstawą prowadzonej w PRL polityki gospodarczej było centralne planowanie, które polegało na odgórnej regulacji cen oraz wielkości produkcji przez komunistyczne władze. 

 B. Zastanów się i napisz, jakie były skutki wymienionych w tabeli zmian.

Po II wojnie światowej Polska przestała być państwem demokratycznym i niezależnym. Panowała dyktatura PZPR. Totalitarne rządy komunistów doprowadziły do politycznego i gospodarczego uzależnienia naszego kraju od ZSRR. Władze łamały rozmaite swobody obywatelskie, społeczeństwo było inwigilowane i zastarszane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Skutkiem nieudolnie prowadzonej polityki gospodarczej w PRL był brak podstawowych produktów żywnościowych na rynku, ogromne kolejki ustawiające się przed sklepami w nadziei na zakup jakichkolwiek towarów, a przede wszystkim liczne strajki i wystąpienia społeczne doby PRL.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

12-10-2017
dzieki!!!!
Informacje
My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10175

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie