Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wymień najważniejsze zmiany, które nastąpiły 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wymień najważniejsze zmiany, które nastąpiły

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Praca z ilustracją
 Zadanie

Najważniejsze zmiany, które nastąpiły w gospodarce i życiu politycznym w kraju w 1989 roku:

  • Polska stała się wolnym, niepodległym, demokratycznym państwem;
  • Przywrócono dawną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska;
  • Godłem państwowym stał się Orzeł Biały w koronie;
  • Tadeusz Mazowiecki został wybrany premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce;
  • Przeprowadzono radykalną reformę gospodarczą. Zlikwidowano gospodarkę centralnie planowaną, wprowadzono wolny rynek;
  • Dzięki tej reformie polska gospodarka upodobniła się do systemu gospodarczego całej zachodniej Europy;