Historia

My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik, PWN)

Opowiedz, jak zmieniła się polska 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego charakteryzował się licznymi reformami, które władca zaczął wprowadzać w państwie polskim po objęciu tronu. W 1765 roku w Warszawie utworzono Szkołę Rycerską, przeznaczoną dla młodzieży szlacheckiej. Placówka ta kształciła przede wszystkim urzędników i oficerów dla polskiej armii. Wychowywano w niej w poczuciu miłości i poszanowania dla ojczyzny. Kadetom, czyli wychowankom Szkoły Rycerskiej wpajano, iż służba Rzeczypospolitej jest nadrzędnym obowiązkiem każdego Polaka. 14 października 1773 roku z inicjatywy panującego króla powstało pierwsze w Europie ministerstwo oświaty - Komisja Edukacji Narodowej. Zadaniem KEN było stworzenie nowego systemu oświaty oraz wykształcenie młodego pokolenia w duchu obywatelskim oraz patriotycznym. Wprowadzono istotne zmiany w sposobie nauczania. Zaczęto nauczać w języku polskim, zmniejszono liczbę lekcji religii oraz łaciny. Nauczano historii ojczystej, matematyki, nauk przyrodniczych, geografii oraz prawa. Młodzieży wpajano zasady właściwego postępowania w życiu publicznym i prywatnym.

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10633

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie