Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś. 5, Podręcznik

Przyczyny wojen polsko - szwedzkich toczonych w XVII wieku:

  • Dążenie Zygmunta III Wazy do utrzymania szwedzkiego tronu. Pomimo, że Zygmunt III Waza był synem szwedzkiego króla, on i jego potomkowie zostali odsunięci w Szewcji od tronu. Chęć odzyskania północnego dziedzictwa stała się główną przyczyną wojen Rzeczypospolitej ze Szewcją; 
  • Dążenia Szwecji do opanowania ziem leżących nad Bałtykiem;

Komentarze