Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, dlaczego władze zaborcze dążyły do rusyfikacji 4.59 gwiazdek na podstawie 22 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego władze zaborcze dążyły do rusyfikacji

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Działania prowadzone przez zaborców: germanizacja (w zaborze pruskim) oraz rusyfikacja (w zaborze rosyjskim) miały na celu całkowite zniszczenie poczucia przynależności narodowej Polaków. Zaborcy dążyli do wynarodowienia Polaków wprowadzając antypolską politykę oświatową. W urzędach, sądach oraz szkołach zakazywano używania języka polskiego. Wszystkie represje wymierzane przez zaborców miały na celu zniechęcenie Polaków do podejmowania prób powstańczych w przyszłości.