Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij znaczenie terminów. 4.21 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

"bolszewicy" - określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Byli to rosyjscy komuniści, którzy w 1922 roku utworzyli Związek Radziecki. 

"Liga Narodów"- międzynarodowa organizacja utworzona po I wojnie światowej w celu zapewnienia pokoju na świecie.

"Wolne Miasto Gdańsk"- jednostka polityczno-administracyjna utworzona w 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego. Z Gdańska i okolicy wyodrębniono obszar pozostający pod opieką Ligi Narodów. Wolne Miasto Gdańsk było połączone z Polską unią celną. Polska miała prawo korzystać z portu i utrzymywać magazyny wojskowe wraz z załogą Westerplatte. Władzę sprawował Senat Wolnego Miasta Gdańska.

"opozycja"- grupa ludzi o odmiennych niż władza poglądach politycznych, potrafiąca i dążąca do swoich racji wszelkimi możliwymi sposobami.

"Kościół greckokatolicki" - należeli do niego wierni wyznania prawosławnego, którzy po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 (unia brzeska) zdecydowali się uznać zwierzchnictwo religijne papieża, zachowując równocześnie obrządek wschodni i język liturgiczny (starocerkiewno-słowiański).