Historia

Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Wyjaśnij znaczenie terminów. 4.53 gwiazdek na podstawie 32 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

"bolszewicy" - określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Byli to rosyjscy komuniści, którzy w 1922 roku utworzyli Związek Radziecki. 

"Liga Narodów"- międzynarodowa organizacja utworzona po I wojnie światowej w celu zapewnienia pokoju na świecie.

"Wolne Miasto Gdańsk"- jednostka polityczno-administracyjna utworzona w 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego. Z Gdańska i okolicy wyodrębniono obszar pozostający pod opieką Ligi Narodów. Wolne Miasto Gdańsk było połączone z Polską unią celną. Polska miała prawo korzystać z portu i utrzymywać magazyny wojskowe wraz z załogą Westerplatte. Władzę sprawował Senat Wolnego Miasta Gdańska.

"opozycja"- grupa ludzi o odmiennych niż władza poglądach politycznych, potrafiąca i dążąca do swoich racji wszelkimi możliwymi sposobami.

"Kościół greckokatolicki" - należeli do niego wierni wyznania prawosławnego, którzy po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 (unia brzeska) zdecydowali się uznać zwierzchnictwo religijne papieża, zachowując równocześnie obrządek wschodni i język liturgiczny (starocerkiewno-słowiański). 

DYSKUSJA
user profile image
Klaudyna

21 grudnia 2017
Dzięki :)
user profile image
Arkadiusz

27 listopada 2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21256

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie